Nočný motýľ

20. júla 2023, Vladimír Garaj, Básne

Nočný motýľ

Na okná trieska

Poráňaných krídel

Temné hrmoty

Za žiarou svetla sa náhli

Bez rozmyslu, bez rozumu

Srdcom svojim hnaný

Hnaný do bezpečia

Tam kde ako doma sa cíti

Len na krátku chvíľu pristáť

Aspoň na okamih